UBO-register in de nieuwe witwaswetgeving: hoe concreet organiseren en invoeren ?

15 mei 2019
Webcast

Hoe het werken met het UBO-register in de praktijk organiseren ?
Tegen 30 september 2019 moet u de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register invoeren.
Centraal uitgangspunt van deze webcast is daarom u houvast te geven bij de organisatie en de uitvoering van de verplichte melding in het UBO-register.

 •  Hoe u organiseren, welke procedures instellen/volgen ?
 •  Werkwijze bij het onderzoek van de uiteindelijke begunstigende en hoe ver moet u hierin gaan ?
 •  Aanpak van de complexere structuren inzake stemrechten en eigendom.
 •  Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij fouten of onzorgvuldigheden ?

UBO-register en meldingsplicht anti-witwaswetgeving !
Deze webcast is een noodzakelijke opleiding in het kader van de nieuwe meldingsplicht aan het UBO-register in het kader van de anti-witwaswetgeving.   Relevant voor  elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, en andere beroepen die hun cliënten praktisch willen bijstaan bij de nieuwe meldingsplicht, maar ook voor de  notaris, vastgoedmakelaar, advocaat, bankier, verzekeraar en gerechtsdeurwaarder die de finesses van het UBO-register wil kennen.

Antwoord op veel gestelde vragen in de praktijk.

 •  Welke informatie overmaken in het UBO-register ?
 •  Wat is een afzonderlijke/ gegroepeerde UBO?
 •  Wat is het verschil tussen een rechtstreekse UBO en een onrechtstreekse UBO?
 •  Wie wordt beschouwd als een uiteindelijke begunstigde?
 •  Wie moet die informatie in naam van de betrokken juridische entiteiten overmaken?
 •  Kan de wettelijke vertegenwoordiger een derde mandateren om in zijn plaats het UBO-register in te vullen?
 •  Hoe werkt het intern mandaat en hoe werkt het extern mandaat?
 •  Wie heeft toegang hebben tot het UBO-register?  Wat zijn de modaliteiten hierbij ?
 •  Zijn er afwijkingen zodat de gegevens in het UBO-register niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zouden zijn?
 •  Welke controles worden uitgevoerd ?
 •  Zijn er sancties voorzien bij een inbreuk en ja, welke ?
 •  Wanneer moeten de gegevens geactualiseerd worden?
 •  ...

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan u rechtstreeks bij KennisAteliers