Seminarie in partnership met Securex: Bakens in een fiscaal VUCA klimaat

20, 26, 28, 29 september 2022
Edegem, Hasselt, Gent, Kortrijk

Spreker: Jan Tuerlinckx

Topic: Bakens in een fiscaal “VUCA” klimaat (acronym voor volatility, uncertainty, complexity, ambiguity)

Het huidige fiscale klimaat kan niet beter omschreven worden dan met de terminologie die ontleend is aan de Amerikaanse oorlogsretoriek : VUCA. Het acroniem vat perfect samen welke de fiscale toestand in het heersende klimaat is vanuit het oogpunt van de belastingplichtige. Met name:
– volatiel,
– onzeker,
– complex,
– ambigu.
De fiscale toekomst en de toekomstige regels die zullen worden toegepast op de belastingplichtigen zijn bijgevolg hoogst onzeker. Dit neemt niet weg dat beroepsbeoefenaars bevraagd worden door de cliënten van Securex hoe zij zich moeten gedragen naar de toekomst toe. Het is niet omdat de toekomst niet gekend is dat er niet een aantal basisregels kunnen gerespecteerd worden om te anticiperen op deze omstandigheden. Mocht er enkel en alleen gehandeld kunnen worden indien alle beschikbare data voorhanden zijn, dan is het algemeen bekend dat men te laat handelt.

In dit erg ambitieus seminarie gaat Mr. Jan Tuerlinckx in op de gedragslijnen en het anticiperend vermogen dat uw cliënten moeten hebben om in deze VUCA wereld te overleven.

Contact: Jan.tuerlinckx@tuerlinckx.eu