Nu al aanpassen aan nieuw vennootschapsrecht (Opt-in)? Waarom wel of juist niet ? Juridische context, boekhoudkundige en fiscale gevolgen ?

03 september 2019
Gent | Webcast

Welke opties en wat zijn de gevolgen ?

Door nu zelf het initiatief te nemen voor een ‘opt-in’ kan men de aanpassingnaar zijn hand zetten.  Zo kan men bewust kiezen voor een beschikbaar eigen vermogen.
Wanneer u geen Opt-in doet voor 01 januari 2020, wordt kapitaal en wettelijke reserve omgevormd in een onbeschikbaar eigen vermogen.
Door gebruik te maken van de opt-in kunt u nu al oplossingen vastleggen voor:

 •  de verschillende soorten aandelen in een BV,
 • verschillende winsttoebedelingen
 • afzien van het principe ad nutum-afzetbaarheid van de bestuurders van een NV
 • opmaken van een contract met de bestuurder(s),
 • omvormen naar de juiste vennootschapsvorm. Dit hoeft daarom niet van NV naar NV te zijn, denk ook aan NV naar BV zof BV naar NV …

Fiscaal, boekhoudkundig, juridisch verantwoorde keuzes maken !

Dit kennisatelier analyseert de verschillende mogelijkheden van een opt-in en geeft u antwoorden op de belangrijke vragen uit de praktijk:

 • Waarom nu opt-in, waarom beter wachten of net niet ? 
 • Welke keuzes kunt u nu maken en wat zijn de gevolgen op fiscaal vlak.  Zijn er optimalisaties mogelijk bv. bij liquidatie-reserves, VVPRbis-uitkeringen ?
 • Kapitaal verdwijnt voor een aantal vennootschappen, maar is dit fiscaal ook het geval en biedt dit nu minder of net meer kansen ? Welke knipperlichtenhierbij in beschouwing nemen ?
 • Welke dwingende bepalingen zijn sowieso van toepassing vanaf volgend jaar, met of zonder opt-in ?
 • Is bijvoorbeeld, de dubbele test bij een dividend, een tantième… volgend jaar toepasbaar zonder nu te kiezen voor een opt-in ?
 • Zijn er, zelfs bij de eerste maal dat een liquidatie-reserve kan uitgekeerd worden aan 5 % RV, bijkomende verplichtingen ? Hoe ver moet ik hier in gaan en is er inderdaad een mogelijkheid om dit te ontwijken ?
 • Hoe de wijzigingen van het vennootschapsrecht gebruiken om de voordelen van alle aard (tweede wagen, een onroerend goed enz…) van een bedrijfsleider beter te gaan omschrijven en fiscaal meer aanvaardbaar te maken voor de rechtspraak ?
 • Biedt de inkoop van eigen aandelen voortaan meer mogelijkheden door de fiscale aanpassingen ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ?
 • Welke fiscale aandachtspunten door de wijzigingen inzake benoemingen van vaste vertegenwoordigers ?

Deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine onderneming) of 30 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

Locatie

Holiday Inn Expo Gent of via Webcast

Inschrijven

Inschrijven kan u via de website van KennisAteliers.