Live webinar in partnership met Securex: Rekening Courant

15 juni 2022
Live webinar

Sprekers: Jan Tuerlinckx, Bas Minten, Klaas Francken (deze webinar bestaat ook in het Frans)

Webinar - De rekening-courant, wettelijke en fiscale aspecten

De rekening-courant is een boekhoudkundige tool die in elke onderneming wordt gebruikt. Het maakt een zeer gemakkelijke financiële regeling tussen een aandeelhouder en de vennootschap mogelijk.

Een inschrijving op de rekening-courant mag echter niet licht worden opgevat, er zijn namelijk veel gevolgen. Zo kan bijvoorbeeld de inschrijving van een schuld op een rekening-courant in de boekhouding van de vennootschap misbruik van vennootschapsgoederen vormen indien zij niet gerechtvaardigd is. Naar aanleiding van een fiscale controle, kan een rekening-courantschuld bijvoorbeeld ook aanleiding geven tot een overschatting van het passief. Alsook zal de rente op schulden op de rekening-courant die niet marktconform is, tot belastingheffing aanleiding geven. Ook in het vennootschapsrecht rijzen vragen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een bijdrage van de rekening-courant aan het bedrijf te doen?

Zorg ervoor dat je correct geïnformeerd bent voor een goed beheer van de rekening-courant van je klanten!

Contacteer onze experten: jan.tuerlinckx@tuerlinckxtaxlawyers.eu, bas.minten@tuerlinckxtaxlaywers.eu en basminten@tuerlinckxtaxlawyers.eu