Live webinar in partnership met NCOI: Deficitaire vereffening vanuit fiscaal oogpunt bekeken.

25 augustus 2022
NCOI-live webinar: 14u00-16u00

Expert en spreker : advocaat Pieter Willems

Waar het faillissement in de VS als een soort ontgroeningsritueel voor ondernemers wordt gezien, overheerst in continentaal Europa voornamelijk de negatieve beeldvorming. Bij een faillissement wordt de schuldenaar het bewind over zijn vermogen ontnomen en treedt een curator op als autoritaire en objectieve vereffenaar onder toezicht van de ondernemingsrechtbank.

Hoewel de echte faillissementengolf die bij het begin van de COVID-19-crisis verwacht werd voorlopig uitgebleven is, spreekt het voor zich dat het aantal bedrijven in moeilijkheden de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen. Voor sommige van die bedrijven zou een deficitaire vereffening een elegant alternatief voor een faillissement of procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) kunnen zijn.

Tijdens deze webinar bekijken we de vereffening vanuit vennootschapsrechtelijk standpunt, maar besteden we eveneens aandacht aan de fiscale aspecten.

Doelgroep

  • ondernemers
  • accountants
  • adviseurs en begeleiders van vennootschappen
  • belastingconsulenten
  • bedrijfsleiders
  • zaakvoerders

Inschrijven kan : https://www.ncoi.be/nl/opleiding/de-deficitaire-vereffening-vanuit-fiscaal-oogpunt-bekeken.html

Contactgegevens: E-mail: pieter.willems@tuerlinckxtaxlawyers.eu