Inleiding fiscale procedure: Karel de Grote Hogeschool

24 mei 2022
Antwerpen: KdG

Spreker: Jan Tuerlinckx

Doelgroep: studenten rechtspraktijk

Jan Tuerlinckx geeft aan deze studenten een 2-uur durende inleidende cursus over fiscale procedures (vraag om inlichting, onderzoek en controle, betwisting, bezwaar, aanslag van ambtswege, gerechtelijke procedure, etc.).