Het UBO-register: nieuwigheden en nieuwe deadline "30.09.2019"

02, 05, 12 september 2019
Gent | Laakdal | Brussel

Sinds 11 januari 2019 kan u als economisch beroepsbeoefenaar gemandateerd worden door uw klanten om deze wettelijke verplichting tijdig te vervullen. Na eerdere publicatie van de FAQ en de uitvoeringsmodaliteiten in 2018, heeft de FOD Financiën op 2 april 2019 de FAQ wederom  bijgewerkt. Het nakijken van deze bijwerking is een hels werk, daar er op geen enkele wijze wordt aangetoond waar de verschillen zitten ten opzichte van de vorige bijwerkingen. Denk maar aan de verduidelijking van een gegroepeerde UBO, de verduidelijking van het huwelijksvermogensrecht, het aanhouden van aandelen in onverdeeldheid, een buitenlandse vertegenwoordiger, de optionele toevoeging van bewijsstukken aan het UBO-register, …  Na herhaaldelijke aanpassing van de datum van inwerkingtreding, wordt de deadline nu vastgelegd op 30 september 2019.

Spreker

Dave van Moppes, Partner Tuerlinckx Tax Lawyers

Prijs:

150€
De verstrekte opleiding komt in aanmerking voor:
- een opleidingspremie van 30€ van liberform
- de subsidiëring van 30% of 40% via de KMO-portefeuille. 

Opmerking: de deelnemers die ingeschreven waren voor één van de seminaries over "Het UBO-register: extern mandaat mogelijk, praktische toepassingen vanaf 31 maart aanstaande" dd 20.02, 21.02 of 1.03.2019, kunnen zich voor deze causerie inschrijven tegen de verminderde prijs van 50 euro. Gelieve in het vak van de opmerkingen onderaan het inschrijvingsformulier te vermelden dat u deelnemer was aan het seminarie "Het UBO-register: extern mandaat mogelijk, praktische toepassingen vanaf 31 maart aanstaande" .

Data

Maandag 2 september 2019, van 13u30-15u30 (G)
Donderdag 5 september 2019, van 13u30-15u30 (L)
Donderdag 12 september 2019, van 12u30-14u30 (B)

Locaties

ODISEE Hermes-gebouw, Stormstraat 2, 1000 Brussel
De Vesten, Kanaalweg 6 bus 1, 2430 Laakdal
Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Inschrijven

Inschrijven kan u via de website van Fiscale Hogeschool: