De rekening courant - seminarie i.s.m. KBAB

14 maart 2024
Den Eyck Kasterlee

Docent: Jan Tuerlinckx - Bas Minten - Klaas Francken

Het seminarie "De Rekening Courant" behandelt de veelgebruikte, doch onderbelichtte rekening-courant.

Het gebruik (en misbruik) van de rekening-courant behoort tot de dagelijkse praktijk van quasi iedere onderneming. De rekening-courant geeft de wederzijdse vorderingen tussen de vennootschap en haar bestuurders en aandeelhouders weer, en betreft een tool die toelaat om iedere verrichting die plaatsvindt tussen deze personen boekhoudkundig te verwerken. Uit de praktijk blijkt evenwel dat de relevante fiscale, vennootschapsrechtelijke en strafrechtelijke regelgeving onvoldoende gekend is, wat vervolgens aanleiding geeft tot onaangename gevolgen vanuit juridisch en fiscaal perspectief.

Dit seminarie licht de rekening-courant in al zijn aspecten toe, en tracht een helder overzicht te geven van alle relevante juridische regels. Zo wordt de rekening-courant bekeken vanuit de volgende perspectieven: de boekhoudkundige verwerking, het vennootschapsrecht, de inkomstenbelasting, het successierecht en het strafrecht.