Congres Taxification: Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel i.s.m. Juriwise en ITAA

26 maart 2024
Gent

Over het Seminarie:

Taxificatie of meer bepaald het opstellen van een fiscaal charter en gedragscode inzake wederzijds respect en professionalisme tussen fiscale controlediensten en ondernemers, is meer dan ooit brandend actueel. Zeker in correlatie met de fiscale controles en de fraudebestrijdingsprocedures een ruimere denkoefening die dient gemaakt te worden. Dit congres wil naast een eye-opener en huidige stand van zaken, ook de nodige voorstellen lanceren om de taxificatie eindelijk concreet te realiseren. Het congres richt zich tot de professional die met deze materie in aanraking komt: tax advisors, accountants, advocaten, gerechtsdeurwaarders, fiscaal magistraten, fiscale ambtenaren, …

Timeslot Jan Tuerlinckx: 16u15-17u00

Fiscale Bemiddeling en geschillenbeslechting Inleiding: Mr. Jan Tuerlinckx (Tuerlinckx Tax Lawyers) Reflectiekamer: Prof. Jan Verhoeye (UGent, De Deyne & Verhoeye Accountants

Inschrijven congres - JuriWise