Bezoldigingstheorie

19 maart 2018
Ter Elst | Edegem

Vergoedingen van bestuurders en managementfees steeds meer onder druk

Inhoud

De bezoldigingstheorie is vandaag één van de hete hangijzers in de directe belastingen.
Dit is op zich niet zo verwonderlijk aangezien de rechtspraak meermaals een bocht van 180 graden maakte. En dat op een tijdspanne van amper twee jaar.  Dat deze theorie niemand onberoerd laat, blijkt tevens uit de media-aandacht die eraan besteed wordt.

Op de bezoldigingstheorie is heel wat kritiek te formuleren. De theorie creëert voor de belastingplichtigen een nieuw kader, waarbij basisprincipes uit het verleden niet meer blijken op te gaan. Dit veroorzaakt dan ook grote rechtsonzekerheid. Daarbij kan niet worden voorbijgegaan aan topics als: Miskenning van het legaliteits- en rechtszekerheidsbeginsel, miskenning van het recht op ongestoord genot van eigendom of  het opzijschuiven van het principe “in dubio contra fiscum”. 
De toepassing van de bezoldigingstheorie gaat gepaard met het opleggen van een disproportionele en onmogelijke bewijslast.  Zelfs op het vlak van het gelijkheidsbeginsel kunnen enkele vragen gesteld worden.

In dit seminarie zal u een overzicht worden gegeven van:
     i. deze woelige evolutie, met de nodige kritische reflecties,
     ii. de actuele stand van zaken en toekomstige evoluties
     iii. praktische richtlijnen hoe om te gaan met de problematiek.  

Sprekers

Jan Tuerlinckx
Jan Tuerlinckx heeft meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en financieelrechtelijke
aangelegenheden. Hij heeft ruime ervaring in een breed gamma van litiges en begeleidt jaarlijks enkele spraakmakende transacties. Hij is lid van de balie te Antwerpen, Turnhout en Luik.
Jan Tuerlinckx is tevens bestuurder en voorzitter van de studiecommissie van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren, afgekort BAB-BKR. Op internationaal vlak is hij lid van verschillende advocaten-en fiscale organisaties en onderhoudt hij nauwe contacten met advocatenkantoren met eenzelfde profiel in de omringende landen.


Kristof Brys
Kristof Brys behaalde een Master in de Rechten (Katholieke Universiteit Leuven, 2014) en een Master na Master in de Fiscaliteit (Katholieke Universiteit Leuven, 2015, onderscheiding). Daarnaast vulde hij zijn opleiding bijkomend aan met drie externe praktijkopleidingen, “Fiscale planning en de bestrijding ervan: juridische en ethische principes”, “Interacties tussen partijen in het strafproces” en “Strafbeleid”.
In 2015 won Kristof de CPS-wedstrijd voor het beste Nederlandstalige eindwerk. In navolging hiervan werd zijn eindwerk “Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie” gepubliceerd in boekvorm.
Sedert 2015 is hij ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.
Kristof beoefent de algemene fiscaliteit en heeft onder meer ervaring in de behandeling van diverse

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Uw gegevens
Inschrijving