Jan Tuerlinckx is licentiaat in de rechten (KULeuven, 1994) en specialiseerde zowel in het fiscaal recht (EHSAL-FHS, 1995) als in het vennootschapsrecht (KUB, 1998).

Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en financieelrechtelijke aangelegenheden.  Hij heeft ruime ervaring in een breed gamma van litiges en begeleidt jaarlijks enkele spraakmakende transacties. Hij is lid van de balie te Antwerpen, Turnhout en Luik.

Jan Tuerlinckx is tevens bestuurder en voorzitter van de studiecommissie van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren, afgekort BAB-BKR.  Op internationaal vlak is hij lid van verschillende advocaten- en fiscale organisaties en onderhoudt hij nauwe contacten met advocatenkantoren met eenzelfde profiel in de omringende landen.

Hij publiceert op tweemaandelijkse basis in het economisch weekblad Trends en is een vaak gevraagd spreker op seminaries en voordrachten.

Zijn toon is scherp, onderbouwd en analytisch, en wil oplossingen aanreiken voor de belastingplichtige én de fiscus, die zijn taxatie transparant en duurzaam wil maken.

Some description