Zoë Van Hese

Advocaat Zoë Van Hese behaalde een Master in de Rechten (KUL, 2013, onderscheiding) en opteerde tijdens haar opleiding voor een major strafrecht en een minor fiscaal recht.  Zoë is sedert 2013 aangesloten bij de Balie Provincie Antwerpen.

Binnen het team van Tuerlinckx Tax Lawyers legt Zoë zich voornamelijk toe op PRIVATE, ESTATE, CORPORATE en CRIMINAL aangelegenheden.  Zij behandelt binnen het kantoor aspecten van familiaal vermogensrecht, erfrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht, schenk- en registratierechten en de vermogensrechtelijke aspecten van het strafrecht. 

Als ‘private client lawyer’ staat Zoë individuele personen en families bij.  Zoë is binnen deze materies zowel ervaren in het verstrekken van een advies op maat als in het voeren van een procedure voor de rechtbank.

Naast bovenvermelde core materies heeft Zoë ook een bijzondere interesse voor hippisch recht ontwikkeld, waarin zij haar passie voor het recht en voor de paarden kan combineren.  Hippisch recht speelt zich vaak af op het terrein van het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht, dit weliswaar met een specifieke invalshoek, waarbij de passie van Zoë voor paarden een meerwaarde vormt om de kern van uw probleem te begrijpen.

Zoe.vanhese@tuerlinckx.eu