Stéphanie Cassimon

Vakgebieden

Zij heeft in de afgelopen jaren tevens ervaring opgebouwd in geschillen met commerciële inslag en  kan hierbij teren op haar kennis van het verbintenissenrecht, het vennootschapsrecht en het gerechtelijk recht.

Met oog voor detail benadert Stéphanie haar dossiers zowel vanuit een begeleidende en proactieve invalshoek, als met een procedurele en reactieve dynamiek: advies verlenen waar mogelijk, maar procedures voeren indien nodig teneinde de rechten van de cliënt te vrijwaren.

De adviserende rol veruitwendigt zich door onder meer het redigeren van overeenkomsten en het begeleiden van een fiscale optimalisatie van het (familiaal) vennootschaps- en privépatrimonium.

Een snel reactief optreden is evenwel absoluut noodzakelijk wanneer het behoud van vermogensbestanddelen in het gedrang komt. Dergelijke dossiers weerspiegelen vaak een kruispunt van verschillende vakgebieden die het kantoor behartigt: zowel wanneer mogelijk onterechte schuldvorderingen gedwongen ten uitvoer worden gelegd, dan wel wanneer bepaalde strafrechtelijke feiten aanleiding hebben gegeven tot een onrechtmatige toe-eigening van uw vermogensbestanddelen. Een ander zeer concreet toepassingsgeval van een bedreiging het vermogen te vrijwaren is wanneer een bank aan een onderneming of natuurlijke persoon weigert een bankrekening te openen.

Concrete Zaken

Stéphanie behartigde recentelijk de belangen van een multinationale onderneming die werd geconfronteerd met een internationaal fraudesysteem opgezet door een van haar werknemers. Dankzij het uitgebreide internationale netwerk van Tuerlinckx Tax Lawyers kon er in verschillende jurisdicties kort op de bal gespeeld worden teneinde zo veel mogelijk van de verduisterde vermogensbestanddelen te recupereren. Ook het verdere verloop van het strafonderzoek en navolgende procedure voor de correctionele rechtbank volgde Stéphanie nauwgezet op.

Tevens verdedigde Stéphanie een familiale vennootschap die werd geconfronteerd met uitvoeringshandelingen voor de persoonlijke schulden van een voormalig vennoot. Ook in dit dossier kon worden teruggevallen op de kennis van confraters binnen het internationaal netwerk van het kantoor.

Bijkomend behandelde Stéphanie een waaier aan commerciële litiges tussen contractspartijen, dan wel (voormalige) aandeelhouders. Daarnaast kruiste Stéphanie meermaals de degens met de fiscale administratie, zowel in de bezwaarfase als in de gerechtelijke fase. Zij schuwt daarbij niet om de belangen van de cliënt met vuur te verdedigen.

Ondanks haar procedurele bevlogenheid is zij de mening toegedaan dat in bepaalde dossiers een minnelijke oplossing verkieselijker is boven een mogelijke jarenlange en onvoorspelbare juridische strijd. Stéphanie houdt hierbij rekening met het menselijke aspect en psychologische tol die een langdurige procedure met zich kan meebrengen. In de minnelijke onderhandelingen die zij voert, gaat zij pragmatisch te werk teneinde een uitgebalanceerde oplossing te bereiken waarbij de cliënt vrede kan nemen met het bereikte compromis.

Andere recente dossiers omvatten een meer adviserende functie bij het herstructureren van een familiale vennootschap en het privaat aangehouden vastgoedpatrimonium van de desbetreffende familie.

Team

Stéphanie maakt deel uit van het private client team.

Publicaties and seminaries 

Auteur van “Eerbiediging beroepsgeheim kan men ook achteraf nog afdwingen” (noot bij Antwerpen 7 september 2021), Fisc. Act. 2021/30, p. 1-5.

Auteur van “Consignatie in de VS – Distributeur failliet ?”, globe magazine Maart 2018, nr. 429, p. 28-29.

Hof van beroep fluit voortvarende fiscus terug, De Tijd, 10 november 2021.

Academische carrière

Stéphanie is werkzaam bij Tuerlinckx Tax Lawyers sinds 2021 en is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2019.

Zij behaalde in 2018 een Masters of Laws (LL.M.) aan Fordham University School of Law te New York en in 2016 een master rechten aan de Universiteit Antwerpen.

stephanie.cassimon@tuerlinckx.eu