Luc Van Helshoecht

Advocaat Luc Van Helshoecht is Licentiaat in de Rechten (UG, 1976, onderscheiding) met als specialisatie het burgerlijk procesrecht.

Sedert 1976 is Luc advocaat bij de Balie van Brussel. In 1983 werd hij benoemd als departementsadvocaat van Financiën en vervolgens verdedigde hij meer dan dertig jaar de belangen van de Belgische fiscus.

Luc startte destijds als advocaat van de fiscus met Douane & Accijnzen dossiers en behartigde vervolgens fiscale zaken op het gebied van de directe belastingen (personen- en vennootschapsbelasting), BTW, en Registratie & Domeinen voor de FOD Financiën, evenals belangrijke dossiers waarbij de verantwoordelijkheid van de overheid ingeroepen werd. Als departementsadvocaat van Financiën werkte hij ook mee aan het boek ‘Tien jaar nieuwe fiscale procedure: een evaluatie voor en vanuit de praktijk.’ (Larcier, 2009)

Bij Tuerlinckx Tax Lawyers behandelt Luc dossiers met TAX, CORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Hij doet dit als of-counsel. Hij houdt zich bezig met de algemene fiscaliteit en adviseert en verdedigt de belangen van cliënten zowel bij onderhandelingen met de belastingdiensten, als in de administratieve fase en tijdens  een gerechtelijke procedure.

luc.vanhelshoecht@tuerlinckx.eu