Kristof Brys

Advocaat Kristof Brys behaalde een Master in de Rechten (KUL, 2014) en een Master na Master in het Fiscaal Recht (KUL, 2015, onderscheiding). Daarnaast vulde hij zijn opleiding aan met drie externe praktijkopleidingen: ‘Fiscale planning en de bestrijding ervan: juridische en ethische principes’, ‘Interacties tussen partijen in het strafproces’ en ‘Strafbeleid.’

In 2015 won Kristof de CPS-wedstrijd voor het beste Nederlandstalige eindwerk. In navolging hiervan werd zijn thesis ‘Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie’ gepubliceerd in boekvorm. Kristof is ook co-auteur van het boek ‘De vierde Antiwitwasrichtlijn en de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.’

Sedert 2015 is hij ingeschreven aan de Balie van Antwerpen. Hij is tevens advocaat in strafzaken bij het Hof van Cassatie.

Kristof heeft bij Tuerlinckx Tax Lawyers een uitgesproken interesse voor de TAX en CRIMINAL aspecten van fiscaliteit. Wat betreft algemeen fiscaal recht focust hij zich vooral op directe belastingen, erfbelastingen (trusts en stichtingen), roerende voorheffing (onder meer liquidatieheffing, de Kaaimantaks, … ), lokale- en regionale belastingen, en Douane & Accijnzen.

Inzake de fiscaal-economische afhandeling van fiscale fraude en de daarmee gepaard gaande procedures – waarin algemene strafrechtelijke principes almaar belangrijker worden – concentreert Kristof zich op de rechten van de verdediging in de ruimste zin van het woord. Zijn aandacht gaat hierbij ook naar internationale en Europese rechtspraak inzake mensenrechten, want deze grondrechten laten vandaag steeds meer hun invloed gelden op de fiscaal-administratieve procedure.

Kristof adviseert en verleent bijstand aan zowel ondernemingen als particulieren ingeval van strafrechtelijke vervolging bij confrontatie met: fiscaal strafrecht (waaronder ook Douane en Accijnzen), financieel-economische misdrijven (bedrieglijk onvermogen, faillissementsmisdrijven, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte, corruptie, misbruik van vertrouwen, …), witwasmisdrijven van gelden (preventief en repressief), en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen.

Bij de Tuerlinckx Academy spreekt Kristof tijdens seminaries over onder meer het spanningsveld tussen belastingontwijking of -ontduiking, ‘Actieve en passieve internationale gegevensuitwisseling inzake inkomstenbelasting’, ‘Omgaan met sancties en bestraffing in het fiscaal recht’, en de kostenaftrek inzake onroerende goederen waaronder de bezoldigingstheorie.

kristof.brys@tuerlinckx.eu