Koen Verhaegen

Advocaat Koen Verhaegen behaalde een Master in de Rechten (UA, 2013) en specialiseerde zich daarna verder in het Fiscaal Recht (Master na Master UA, 2014) en het Vennootschapsrecht (Master in het Vennootschapsrecht, KUL, 2016).

Koen combineerde zijn studies met een eerste werkervaring bij gerenommeerde advocatenkantoren in Antwerpen en Brussel.

Sedert 2014 is Koen ingeschreven aan de Balie van Antwerpen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers specialiseert hij zich in TAX en CORPORATE, in het bijzonder toegepast op overnames en herstructureringen.

Het gamma van zijn fiscale taken varieert van risicoanalyses van de transactiestructuur tot fiscale rulingaanvragen (onder meer vrijstelling op aandelen, fiscale neutraliteit van herstructureringen), doorgaans in de begeleiding van overnames of herstructureringen. In deals die niet door het kantoor werden begeleid, past Koen Verhaegen zijn fiscale expertise ook toe in onderhandelingen met de fiscus wanneer bepaalde gunstregimes post-closing worden geweigerd.

De corporate taken die Koen behartigt, gaan van het opstellen van de overnamedocumenten, specifiek corporate compliance werk in het kader van herstructureringen, alsook vennootschap gerelateerde transacties (onder meer aandeelhoudersovereenkomsten, kapitaalwijzigingen, omvormingen).

De begeleiding bij een overnametraject houdt onder meer in: het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst, principeakkoord, het due diligence onderzoek uitvoeren, het onderhandelen van een overnameovereenkomst, het opstellen van aandeelhoudersleningen, managementovereenkomst, enz ...

Koen volgt de huidige hervorming van de Belgische vennootschapswetgeving op de voet met bijzondere aandacht voor de (fiscale) gevolgen op de praktijk.

Bij de Tuerlinckx Academy geeft Koen seminaries over de fiscale aspecten van overnames en het verkoopsklaar maken van een onderneming.

koen@tuerlinckx.eu