Kenneth Erneste

Advocaat Kenneth Erneste behaalde een Master in de Rechten (KUL, 2019, onderscheiding) en het postgraduaat “Fiscaal recht en fiscale praktijk” (FHS, 2020). Hij werkte tijdens zijn studies, sedert februari 2019, als paralegal bij Tuerlinckx Tax Lawyers. Sinds september 2020 vervoegt Kenneth het kantoor op voltijdse basis. Tijdens zijn eerste jaar heeft hij dan ook het postgraduaat behaald.

Sinds maart 2020 is Kenneth advocaat bij de Balie van Antwerpen.

Zijn werkgebied bevindt zich op het kruispunt tussen de TAXCORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Naast de algemene fiscaliteit behartigt hij dossiers met betrekking tot ondernemingsfiscaliteit en commerciële litige.

Kenneth staat eveneens in voor de redactie van vennootschapsrechtelijke documenten (notulen, statuten, publicaties,…) opdat uw vennootschap haar verplichtingen zo accuraat mogelijk nakomt, doch waarbij de noden van de vennootschap niet uit het oog verloren worden.

Kenneth voert zowel voor particulieren als voor ondernemingen een fiscale risk assessment uit, waarbij hij zich ervan bewust is dat de belastingdiensten steeds naar de realiteit kijken. Het doel is om de cliënt steeds een praktische oplossing aan te reiken voor het probleem, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de vennootschapsrechtelijke, burgerrechtelijke als de fiscaalrechtelijke aspecten van de casus opdat de belangen van de cliënt maximaal worden verdedigd.“

kenneth.erneste@tuerlinckx.eu