Jan Van Hemelen

Vakgebieden

Het praktijkgebied van Jan bevindt zich in de directe belastingen, zijnde de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Hij heeft een bijzondere aandacht voor beleggingsfiscaliteit en roerende inkomsten. Meer exotische belastingen zoals de kaaimantaks en de taks op de beursverrichtingen komen daarbij eveneens aan bod. Jan heeft ervaring in het voeren van administratieve en gerechtelijke procedures tegen de administratie, het adviseren van cliënten en het begeleiden van rulingaanvragen.

 

Concrete zaken

Tot de recente topics die Jan heeft behandeld behoren onder andere de fiscaliteit van vastgoedcertificaten, liquidatiereserves in de vennootschapsbelasting, de concrete toepassing van de kaaimantaks in structuren met Hong Kong en het eiland Man, rulingaanvragen over auteursrechten en de fiscaliteit van onderhoudsbijdragen.

 

Team

Binnen Tuerlinckx Tax Lawyers maakt Jan deel uit van het ‘TAX’-team, maar hij oefent het beroep tevens uit in nauwe samenwerking met zijn collega’s van de teams ‘CORPORATE’ en ‘CRIMINAL’.

 

Publicaties en seminaries

Co-auteur “Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk”, Die Keure, 2020.

Auteur van ‘F.O.D. financiën viseert Belgische vastgoedcertificaten in Nederland

Wetenschappelijke ondersteuning voor fact-check van Knack-magazine

Shares Expertise

Fiscale controle vanop afstand wettelijk ingevoerd, 22 juli 2021

Het digitale boekenonderzoek is een feit, 22 juli 2021

F.O.D. Financiën viseert Belgische vastgoedcertificaten in Nederland , 23 september 2020

Factcheck: Nee, onderhoudsgeld naar Marokko sturen maakt fiscale fraude niet makkelijk , 25 september 2020

Webinars

Deep IP in Nederland en België , 24 augustus 2021

 

Academische carrière

Jan in ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2019.

LL.M International Business Taxation Universiteit Tilburg (2019)

Master fiscaliteit Universiteit Antwerpen (2018)

jan.vanhemelen@tuerlinckx.eu