Bjorn Van Hees

Vakgebieden

De focus en specialiteit van Bjorn ligt bij “benefits & compensations”. Dat is de fiscaliteit van die verbonden is aan beroepsinkomsten, overwegend in dienstverband. Hoe die kwalificeren en belast moeten worden. Nationaal, maar even vaak ook internationaal. Welk land heffingsbevoegd is om belasting te heffen op die inkomsten of voordelen van alle aard. Ook dubbelbelastingverdragen behoren tot de kerncompetentie van Bjorn. Waaronder ook de domicilieproblemen in al zijn aspecten. Ook het identificeren en kwalificeren van vaste inrichtingen onder dubbelbelastingverdragen geïnspireerd op zowel het OESO als het VN-model hoort bij Bjorns kennispakket. Bjorn bouwde bovendien een uitgebreide kennis op inzake fiscale procedure en het betreft één van zijn kerncompetenties.

Concrete zaken

Zo behandelde Bjorn recent onder meer de volgende prangende problematieken:

Betwisting van de Belgische heffingsbevoegdheid over Nederlandse pensioenen (AOW, ABP, afkoop eigen pensioen, stichting-pensioenfonds, lijfrenten). Betwisting inzake de verwerping van IPT-bijdragen omwille van schending van de 80% regel.

Domiciliebetwisting van natuurlijke personen en betwistingen over de heffingsbevoegdheid van inkomsten door internationaal actieve bedrijfsleiders. Bjorn assisteert ook Belgische rijksinwoners die verhuizen naar het buitenland.

Het verlenen van bijstand in salary splits en expatregimes voor kaders en topkaders.

Betwisting inzake vaste inrichtingen van internationale groepen en de eraan gekoppelde verschuldigdheid van Belgische bedrijfsvoorheffing.

In een nationale context verdedigde hij eveneens vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in allerhande fiscale gunstregimes (O&O, ploegenarbeid)

Het toepassen van de internationale interstatelijk overleg (de MAP-procedures) ter remediëring van dubbele belasting.

Het adviseren inzake aankoop en aanhouden vastgoed in het buitenland door middel van een Belgische vennootschap of een buitenlandse (dochter)vennootschap.

Hij kwam en komt ook tussen in zowel de adviesfase als in geval van betwisting bij optieplannen, warrantenplannen  en “restricted share units” (de zogenaamde RSU’s) in zowel nationale als internationale context.

Team

Bjorn maakt deel uit van de vakgroepen fiscale en straf procedure, internationale fiscaliteit en “benefits & compensations”.

Bovendien neemt Bjorn binnen TAX Bjorn met zijn specialisme en zijn bijzondere kennis ook nog deel aan de vakgroep betwistingen en de vakgroep rond de fiscaliteit in verband met O&O (onderzoek en ontwikkeling – R&D).

Publicaties en seminaries

Publicaties :

Co-auteur “Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk”, (TOPIC IX: Internationaal werken, (inter)nationaal belast?) Die Keure, 2020.

Co-auteur “Zoveelste celebrity tegen de domicilielamp”, 22 september 2020

Auteur “Fiscaal recht, fysiek recht”, 30 april 2020 

Auteur “Goede afspraken, maken goede vrienden ook inzake fiscaliteit grensoverschrijdende werknemers”, 29 april 2020

Auteur “Fiscaal rijksinwonerschap – De fiscale perikelen bij verhuis uit en terugkeer naar België, 13 augustus 2019

Auteur “Bewijslast van belastingplichtige bij een salary split”, 25 februari 2019

Seminaries :

Verhoogde waakzaamheid betreffende de aangifteverplichting onder de BNI als gevolg van datamining, Brexit en de coronacrisis, VATO Zwijndrecht, 26 januari 2021, online.

Tweede verblijf in 11 hoofdstukken, specifieke topics: Rijksinwonerschap en vastgoed in de vennootschap” 19 januari 2021, PXL, online, 19 januari 2021.

Bezwaarschriften binnenstebuiten, specifieke topics: Verzoek, tot rechtzetting en subsidiaire aanslag, NCOI-Learning, online, 8 december 2020.

Shares Expertise

Zoveelste celebrity tegen de domicilielamp , 22 september 2020

Goede afspraken, maken goede vrienden ook inzake fiscaliteit grensoverschrijdende werknemers , 29 april 2020

Fiscaal rijksinwonerschap - De fiscale perikelen bij verhuis uit en terugkeer naar België , 13 augustus 2019

Bewijslast van belastingplichtige bij een salary split , 25 februari 2019

Academische carrière

Bjorn is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2018.

Bijkomende opleiding aan het IBFD inzake vaste inrichtingen (2020)

Master fiscaliteit KU Leuven (2018)

Master rechten KU Leuven (2017)

Bachelor rechten UHasselt (2015)

bjorn.vanhees@tuerlinckx.eu