Waarom wordt iemand fiscaal advocaat?

Jan Tuerlinckx

‘Waarom ik fiscaal advocaat ben geworden’, resoneert Jan Tuerlinckx (49 jaar). ‘Ik ben geen overheidshater, maar ik sta wel sceptisch ten opzichte van hoe de overheid functioneert. Ik heb in mijn tienerjaren de kernramp in Tsjernobyl meegemaakt, waarna er een radioactieve wolk vrijkwam die zich boven Scandinavië verspreidde. Mijn vader verbood me om nog buiten te gaan, maar ik antwoordde dat weerman Armand Pien had gezegd dat er voor ons geen enkel gevaar was. Mijn vader zei: je mag de overheid zomaar niet geloven.’

Tuerlincx last een pauze in en vervolgt dan: ‘Het heeft toen gekletterd tussen mij en mijn vader. Heel hevig. En later bleek dat het ook bij ons niet helemaal zonder gevaar was geweest. Ik ben dan schoorvoetend tegen mijn vader gaan zeggen dat hij gelijk had. Je mag de overheid nooit zomaar geloven, het is belangrijk dat je zélf nadenkt. Dat inzicht heeft me enorm beïnvloed en lag zeker mee aan de basis dat ik fiscaal advocaat ben geworden. Dàt, en mijn passie voor economie en ondernemen.’

Lees het interview in Knack door Ewald Pironet en Kristof Clerix in Knack

Published under