Hervorming Erfbelasting - Vlaams Regeerakkoord

Dimitri Van Becelaere

Het Vlaams regeerakkoord werd zonet vrijgegeven. Op vlak van erfbelasting werden enkele hervormingen voorgesteld. De meest in het oog springende wijzigingen zijn de verlenging van de verdachte periode bij niet-geregistreerde schenkingen (1) en de invoering van een 'vriendenerfenis' (2). Deze twee wijzigingen worden hieronder bondig toegelicht.

(1) De nieuwe regering plant een verlenging van de zogenaamde 'verdachte periode'. Wie een schenking verricht zonder deze te laten registreren (en dus zonder toepassing van schenkbelasting) dient nog tot drie jaar na de schenking te blijven leven - zo niet, wordt de schenking aan erfbelasting onderworpen. Deze periode van drie jaar zou nu worden verlengd tot vier jaar. Hiermee wenst de regering de geregistreerde schenking, met toepassing van schenkbelasting, aan te moedigen en een schenking voor Nederlandse notaris of bij wijze van handgift of bankgift te ontraden.

(2) Verder voorziet de nieuwe regering in een 'vriendenerfenis', waarbij men een deel van de erfenis kan nalaten aan een goede vriend volgens dezelfde (lagere) tarieven die gelden t.a.v. partners of kinderen (toptarief 27%). Deze optie is met name interessant voor personen die geen directe erfgenamen hebben en wiens erfenis belast zou worden aan het toptarief van 55%. Wel zou het slechts gaan om een deel van de erfenis en niet de gehele erfenis. Er wordt niet gespecificeerd welk deel van de erfenis aan een gunstiger tarief kan worden nagelaten.

Naast het bovenstaande valt op te merken dat een verdere verlaging van de erfbelasting t.a.v. partners of kinderen niet opgenomen werd in het regeerakkoord.

Tuerlinckx Tax Lawyers volgt verder op hoe de hervorming van de erfbelasting concreet zal worden ingevuld en welke gevolgen dit kan hebben voor toekomstige en reeds bestaande vermogensplanningen

Published under