Cryptocurrency, ook crypto-taxatie?

Jan Tuerlinckx

Cryptomunten en virtueel geld genieten de laatste weken quasi permanent publieke belangstelling. De hoge toppen die de munten scheren, liggen aan de basis daarvan. Zodanig zelfs dat wie de munten bezit vaak schrik heeft van de uitkomst van het rekensommetje dat hen moet aanwijzen welke tegenwaarde in euro hun “wallet” met cryptomunten vertegenwoordigt.

Beleggers denken aan de winst en ook winstneming. En laat nu net “winsten en winstneming” en “belastingen” two sides of the same coin zijn en dus ook van de Bitcoin. De vraag rijst dan ook of over die winsten belasting moeten worden betaald.

Als het gaat om de belasting op cryptomunten en virtueel geld is de eerste vaststelling dat België geen uitdrukkelijke fiscale regelgeving rond die munten heeft. Maar daaruit mag niet worden afgeleid dat de fiscale behandeling moeilijk, ingewikkelder of onzeker zou zijn dan bij andere beleggingsproducten. Weet dat er ook geen uitdrukkelijke fiscale wetgeving bestaat rond opbrengsten uit bijvoorbeeld Amerikaanse Dollar of Britse Pond. Beleggingen in die munten worden uiteraard niet als fiscale curiosa beschouwd. En als dat het geval is waarom zou dat dan anders zijn met betrekking tot de Bitcoin. België aanvaardt, in navolging van een beslissing van het Europese Hof van Justitie uit 2015 dat de Bitcon een wettig betaalmiddel is. Daardoor is de handel in digitale munten overigens ook vrijgesteld van btw.

Hier aan de orde is de vraag of meerwaarden of winsten op cryptomunten al dan niet belastbaar zijn. En het antwoord luidt dat de winsten op cryptomunten op dezelfde wijze belastbaar zijn als andere beleggingen die door natuurlijke personen worden verricht. Cryptomunten moeten beschouwd worden als portefeuillewaarden waarin belegd kan worden. Binnen het kader van het normaal beheer van het privévermogen zijn de winsten vrijgesteld van belastingen. En belangrijk daarbij is dat het normaal beheer van privévermogen weldegelijk met het oog op het winstgevend maken, de tegeldemaking en de wederbelegging van een vermogen mag gebeuren. Of zoals Henri de Page, wellicht de meest gezaghebbende auteur onzes lands, "daden van een goede huisvader" definieerde als Tout acte quelconque, fut-il de disposition, qui a pour but de faire fructifier et augmenter son patrimoine. Als er dus belegd wordt in cryptomunten zoals dat ook in andere munten had kunnen gebeuren zal er zich dus geen probleem stellen. Het feit dat beleggingen voorzienbaar of geheel onvoorzien hoge toppen scheert doet niet af aan het karakter van normaal beheer.

De winsten op cryptomunten worden op dezelfde manier belast als die op andere beleggingen. 

Om buiten de grenzen van dat normaal beheer te treden moeten er toch al straffe zaken aan de hand zijn. Indicaties hiervan kunnen zijn het beleggen met geleende gelden of het gebruik van professionele of semi-professionele middelen. Zulk geval werd recent aan de rulingcommissie voorgelegd. De casus betrof een student, die binnen het kader van zijn studies een applicatie ontwikkelde voor de automatische aan- en verkoop van Bitcoins. Door deze automatische aan- en verkoopverrichtingen heeft hij opbrengsten gerealiseerd. In dat specifieke geval oordeelde de rulingdiensten dat de opbrengsten als divers inkomen tegen het tarief van 33 % belast moest worden.  Hieruit afleiden dat de opbrengsten uit cryptomunten steeds als divers inkomen belast zouden zijn is dus ipso facto fout.  De oorzaak van de taxatie als diverse inkomsten is overigens niet ingegeven door het feit dat het meerwaarde op Bitcoins betrof, maar wel de heel specifieke wijze waarop de meerwaarden gerealiseerd waren. Had de student in kwestie dezelfde methodiek ontwikkeld voor beursgenoteerde waarden, dan was de uitkomst van de ruling identiek geweest. Gemeenzame veralgemeningen zijn dus niet op hun plaats. De fiscale behandeling van cryptomunten is zoals deze van portefeuillewaarden. Aan die taxatie is dus helemaal niets cryptisch.

Niet cryptisch maar sceptisch, dat kan wel de houding van de bankier zijn. En op een plaats als deze past het dit als eindnoot mee te geven. De bankiers kunnen grote sommen geld naar aanleiding van de omzetting van cryptomunten op de rekening van beleggers zien verschijnen. Weet dat de bankiers binnen het kader van de witwaspreventie telkens er vermogen bovenkomt, wordt gerealiseerd of omgezet in giraal geld, de vraag moeten stellen hoe dat vermogen is verworven en opgebouwd. De legitimatie kan enkel nog als er transparant en gedocumenteerd mee wordt omgegaan. Het documenteren van de beleggingen in de digitale wereld is essentieel. Want bij de beleggingen in de virtuele wereld hebben bankiers geen zicht op de achtergrond en realisatie ervan.  Per slot van rekening zijn de cryptomunten precies ontwikkeld om het bestaande financieel bestel te kunnen uitschakelen. Wees u dus bewust dat wanneer u dan terugkeert naar dat traditionele bestel, u de oorsprong van uw winsten moet kunnen bewijzen.

Published under