Ben ik te laat met beurstaks?

Jan Tuerlinckx

Ik heb een rekening in Luxemburg, die ik heb gemeld bij het Centraal Aanspreekpunt. Elk jaar geef ik mijn inkomsten aan. Ik ging ervan uit dat de beurstaks, die sinds 1 januari ook verschuldigd is op transacties in het buitenland, via de aangifte zou worden afgerekend. Nu las ik dat dat niet zo is. Hoe kan ik die fout rechtzetten?

Er is nog geen reden tot paniek. “Als overgangsmaatregel kan de taks op beursverrichtingen over de maanden januari, februari en maart nog worden aangegeven en betaald tot 30 juni”, weet Kristof Spagnoli van Eubelius Advocaten. U steekt het beste eerst uw licht op bij uw financiële tussenpersoon in Luxemburg. Heel wat buitenlandse banken hebben laten weten dat ze die belasting voortaan inhouden en doorstorten naar de Belgische fiscus. Doet uw bank dat niet, dan bent u verplicht de aangifte en de betaling van de belasting zelf te regelen. Uw bank heeft in principe één maand om die belasting door te storten, geteld vanaf de maand die volgt op de maand dat u de verrichting deed. Moet u alles zelf regelen, dan hebt u twee maanden de tijd na de maand waarin u de verrichting deed. U maakt er het beste wel snel werk van, want er staan zware straffen op het missen van de deadlines. 

“Als de belasting niet wordt betaald binnen de voorziene termijn, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd vanaf de dag dat de betaling had moeten gebeuren, tegen 7 procent”, waarschuwt Dave van Moppes van Tuerlinckx Advocaten. Als u na 30 juni een laattijdige aangifte doet van verschuldigde beursbelasting, betaalt u 25 euro boete per week vertraging. Vanaf 1 januari 2018 wordt dat 50 euro per week. “Het bedrag kan per overtreding niet meer bedragen dan het bedrag dat na 52 weken vertraging verschuldigd is”, aldus Van Moppes. Elke onjuistheid of onvolledigheid kan worden bestraft met een boete van vijfmaal de ontdoken belasting, met een minimum van 250 euro. Hoe u de aangifte moet doen, vindt u op de site van de federale overheidsdienst Financiën.

Published under