Seminarie en live webinar in partnership met ITAA: AWW Cliëntenacceptatiebeleid

12 mei 2022
Brussel

Spreker: Dave Van Moppes

Onderwerp: Organisatie van het kantoor - AWW - Clientacceptatiebeleid

De organisatie van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme kent een tweesporenbeleid:

•Repressief luik (artikel 505 Sw.)

•Preventief luik: witwassen opsporen en voorkomen

Contactgegevens: Dave.vanmopppes@tuerlinckxtaxlawyers.eu