Preventieve Witwaswetgeving

17, 19 september 2019
Schoten

De “preventieve witwaswetgeving” legt aan verschillende beroepsbeoefenaars een brede waaier dwingende verplichtingen op. Het identificeren van cliënten, het overzicht houden over de activiteiten van cliënten en het melden van verdachte “witwashandelingen” zijn maar enkele van deze verplichtingen. 

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de economische beroepen.  Een correcte toepassing biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden. 
In de uiteenzetting wordt concreet  ingegaan op de verschillende verplichtingen (en de wijze waarop dat
moet gebeuren) zoals:

 • Begrippenkader witwassen van geld en financiering van terrorisme
 • de identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten;
 • de identificatie en verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigden;
 • de tussenkomst van derden bij de identificatie van de cliënten en de uiteindelijke begunstigden;
 • de gegevensbewaring;
 • de risk based approach 
 • het cliëntenacceptatiebeleid;
 • de bestendige waakzaamheidsplicht ;
 • de beperking van betaling in contanten;
 • de meldingsplicht ;
 • de aanwijzing en rol van de verantwoordelijke in toepassing van de preventieve witwaswetgeving;
 • het toezicht en de controle;
 • update naar aanleiding van de wet van 18 september 2017;
 • wetgeving inzake beperking contanten;
 • het UBO-register.


Daarnaast zullen een aantal praktijkvoorbeelden antwoord geven op : 

 • Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht? 
 • Hoe kunt u zich indekken tegen het risico? 
 • Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf? 
 • Wat zijn de strafrechtelijke sancties? 

Deelname

Locatie: KMO Team Business Center, Brechtsebaan 30, 2900 Schoten

Prijs: €199 (excl. 21% btw, incl. catering)

Timing; Onthaal met ontvangstkoffie vanaf 13u30. Seminarie van 14u00 tot 17u15

De opleiding wordt georganiseerd door KMO Team Opleidingen, een KMO Portefeuille geregistreerde dienstverlener (DV.0222137).Afhankelijk van de locatie en grootte van uw onderneming, kan u tot 40% subsidie genieten op het bedrag excl BTW.
 

Inschrijven

Inschrijven kan u via de website van KMO Team Opleidingen;