Onderhoudsuitkeringen en samenlevingsvormen I BAB Kortrijk, IVAAN

24 juni 2021

Sprekers

Zoë Van Hese
Dimitri Van Becelaere 

Expertise

Private Client Lawyers Zoë en Dimitri geven een uiteenzetting van de fiscale regels omtrent onderhoudsuitkeringen en samenlevingsvormen.