Module 2: Voorbereidende vorming op de kwaliteitstoetsing in het voorjaar van 2022 ism ITAA.

23 mei 2023
Webinar & fysieke lezing, ITAA, 1000 Brussel

Sprekers: Winnie Milbou en Klaas Francken