Kwalitatief rapporteren – Seminarie 4

28 maart 2019
De Stroming | Antwerpen

Het fiscaal recht wordt hoe langer hoe meer ook gekenmerkt door veelvuldigheid aan rapporteringen. In dit seminarie wordt stilgestaan bij de verschillende fiscale rapporteringen, gaande van de vanzelfsprekende belastingaangifte over de aangifte betalingen aan belastingparadijzen tot de pas ingevoerde meldingsplicht voor agressieve belastingplanningen.
In dit seminarie wordt ook stilgestaan bij het feit dat de wijze waarop er gerapporteerd wordt een belangrijke factor is op basis waarvan de datamining en selectie van controledossiers geschiedt binnen het ministerie van financiën.

Na de volledige sessie gevolgd te hebben, kan een lid deelnemen aan een online kennistest.

Inschrijven

Inschrijven kan u via de website van BAB-BKR