Het UBO-register in de praktijk: formaliteiten en verplichtingen

04, 05 april 2019
Elewijt | Laakdal

Op 31 oktober 2018 werd het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register actief (KB van 14 augustus 2018). Dankzij dit 'rijkenregister' zal het mogelijk worden om te achterhalen wie de begunstigden zijn van vennootschappen, verenigingen en stichtingen die in België hun hoofdzetel hebben. De activatie van dit register past in de antiwitwaswetgeving van de federale regering.

De FOD Financiën geeft bestuurders en hun gemandateerden (cijferberoepers) uitstel tot 30 september 2019 om de gegevens van uiteindelijke begunstigden te registreren. Men moet aan het register melden welke aandeelhouders (rechtstreeks of onrechtstreeks) 25% van de aandelen of een kwart van de stemrechten in een bedrijf bezitten. Bij het niet-vervullen van deze formaliteiten riskeert men boetes van 250 tot 50.000 euro.

Tijdens deze compacte infosessie geeft fiscaal advocaat Dave van Moppes (gespecialiseerd in de regelgeving inzake antiwitwas) u meer info over de praktische verplichtingen en formaliteiten die u als bestuurder of adviseur moet vervullen

U krijgt volop de kans om uw eigen vragen te stellen over deze maatregel.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan u rechtstreek bij Kluwer Opleidingen