Fiscale Ethiek

01 oktober 2019
Gent - Beroepsvereniging VATO

Hoe veilig en fiscaal ethisch handelen in de nieuwe wereld

De wereld is een dorp, het bankgeheim een luchtkasteel en vermogen een glazen huis.  Het toenemend belang van fiscale transparantie wordt immers al jaren verkondigd en wordt ook in de praktijk alsmaar duidelijker : 

  • De Kaaimantaks
  • De jacht op internationale belastingparadijzen (cfr Panama-papers en BEPS)
  • De witwaswetgeving en de fiscale verjaring
  • De alsmaar verdergaande internationale transparantie
  • De (on)mogelijkheden tot fiscale regularisatie

Deze wetgeving gaat verder als alleen maar het creëren van een nieuw wetgevend kader. De wetgeving roept nieuwe fiscale zeden en normen in het leven. Dit noopt de belastingplichtigen hun handelen aan te passen. De adviseurs kunnen niet handelen als voorheen en zullen op een andere wijze hun cliënten moeten adviseren en bijstaan.

Fiscale ethiek is vandaag nog een onbekend begrip, maar in de volgende jaren zal het hoe langer, hoe meer een centrale plaats innemen.  Wie fiscaal veilig wil handelen zal niet langer enkel met de wet rekening houden, maar ook met deze nieuw ethiek.  Die ethiek is nergens vastgelegd, maar zal toch dwingend blijken.    

Om u hierbij wegwijs te maken, doen we beroep op Meester Jan Tuerlinckx.  Hij is met deze materie vanuit zijn dagelijkse advocatenpraktijk, meer dan vertrouwd en mag dan ook met recht en reden een topspecialist terzake genoemd worden.