De antiwitwaswetgeving en UBO-register: gevolgen voor de externe cijferberoeper

12 februari 2019
Elewijt Center | Elewijt

Op 31 oktober as. werd het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register actief (KB van 14 augustus 2018). Dankzij dit 'rijkenregister' zal het mogelijk worden om te achterhalen wie de begunstigden zijn van vennootschappen, verenigingen en stichtingen die in België hun hoofdzetel hebben. De activatie van dit register past in de antiwitwaswetgeving van de federale regering.

De FOD Financiën geeft bestuurders en hun gemandateerden (cijferberoepers) uitstel tot 31 maart 2019 om de gegevens van uiteindelijke begunstigden te registreren. Men moet aan het register melden welke aandeelhouders (rechtstreeks of onrechtstreeks) 25% van de aandelen of een kwart van de stemrechten in een bedrijf bezitten. Bij het niet-vervullen van deze formaliteiten rikseert men boetes van 250 tot 50.000 euro.

Fiscaal advocaat Dave van Moppes (gespecialiseerd in de regelgeving inze antiwitwas) begeleidt u op praktische wijze doorheen de registratieprocedure. U leert hoe u een onderzoek van een klant efficiënt aanpakt, en welke vrijstellingen eventueel gelden. U ontdekt ook welke procedures gevolgd moeten worden en wie aansprakelijk is bij eventuele fouten.

U krijgt tijdens deze infosessie volop de kans om uw eigen vragen te stellen over deze nieuwe regelgeving. U keert terug naar kantoor met een uitgebreide syllabus, zodat u uw klanten met kennis van zaken kunt adviseren.

Programma

Een greep uit de vragen die aan bod komen:

  • Wie komt in aanmerking voor registratie in het UBO-register?
  • Welke informatie moet ingegeven worden in het register?
  • Wie moet deze info aan de betrokken juridische entiteiten overmaken?
  • Wie krijgt toegang tot de informatie in het UBO-register? Klopt het dat elke burger inzage krijgt in klantengegevens?
  • Kan ervoor gezorgd worden dat gegevens in het UBO-register niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zijn voor derden?
  • Welke sancties en boetes zijn van toepassing bij niet-registratie?
  • Zijn er specifieke deadlines voorzien om gegevens te updaten?
  • ...

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan u rechtstreeks via Wolters Kluwer.

LOCATIE

Regio Mechelen