Antiwitwaswetgeving nieuw handboek

06 februari 2020
Antwerpen

Het ITAA heeft het bestaande model van handleiding interne procedure geactualiseerd om de verantwoordelijke van de antiwitwaswetgeving en/of de AMLCO van de kantoren van beroepsbeoefenaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen, evenredig met hun aard en omvang,  zoals enerzijds opgelegd door artikel 8, §1 van de AWW van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Het doel van het document is om de beroepsbeoefenaars en hun medewerkers toe te laten de antiwitwaswetgeving beter te begrijpen en in werking te stellen, op een wijze die aangepast is aan de eigen structuur en omvang van het kantoor teneinde de geïdentificeerde risico’s op witwassen van geld en/of de financiering van terrorisme te beperken en effectief te beheren.

Tijdens het seminarie zal er toelichting worden verstrekt bij het nieuwe model ter uitvoering van deze wettelijke verplichting op basis van vier stappen.

STAP 1 : kantoororganisatie

STAP 2:  risicobeoordeling

STAP 3 : alle aspecten van de relatie met de cliënt  (KYC, waakzaamheidsplicht, bewaringsplicht, atypische verrichtingen en meldingsplicht)

STAP 4 : varia (betalingen in contanten, sancties, whistleblowing)

Inschrijven kan u via de website van BAB-BKR: https://www.bab-bkr.be/events/aww-nieuw-handboek/