Antiwitwaswetgeving – concrete impact voor accountants, fiscalisten, ... én de kantoororganisatie !

19, 21 november 2019
Gent | Antwerpen

Correcte toepassing verplichtingen kantoor !

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de cijferberoepers. 
Een correcte toepassing biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden.
Dit kennisatelier gaat dieper in op uw wettelijke verplichtingen tot opleiding en sensibilisering.
U krijgt inzicht in de doctrine van de vermogensvoordelen uit misdrijven met een extra focus op de vermogensvoordelen voortkomend uit overtreding van de fiscale wet.


Toepassing in de praktijk

Wij analyseren de concrete impact op uw werk, de relatie met uw klant en de invloed op de interne organisatie van het kantoor.
Hoe moeten de verplichtingen van een kantoor concreet uitgevoerd worden inzake:
identificatieverificatie en acceptatie van cliënten en van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde, de meldingsplicht, de bestendige waakzaamheidsplicht, …
Wij gaan hierbij dieper in op de indicatoren die u in het oog houden en de relatie tot uw aansprakelijkheid.

 • Op welke wijze dient men zijn cliënt te identificeren?
 • Wanneer moet men zijn cliënt melden?
 • In welke mate heeft de witwaspreventiewet invloed op de interne organisatie van het kantoor?
 • Kan men nog diensten verlenen voor bepaalde cliënten?
 • …..

 Bespreking van een aantal praktijkvoorbeelden

 • Wat houdt de meldingsplicht in concreto in?
 • Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te doen?
 • Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
 • Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
 • Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 • Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
 • Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
 • Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
 • Kan ik een beroepsverbod opgelegd krijgen?

 
Wat brengt de toekomst?

 • Implementatie van de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine onderneming) of 30 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

Locatie

19/11/2019 - Holiday Inn Expo Gent / Webcast

21/11/2019 - BluePoint Antwerpen 

Inschrijven

Inschrijven kan u via de website van KennisAteliers.