4 Webinars in partnership met Securex: Nieuwe BTW regelgeving in (para)medische sector

19 april 2022
Live webinar

Sprekers: Jan Tuerlinckx en Klaas Frankcek

Sinds 1 januari 2022 is btw-vrijstelling voor medische verzorging grondig gewijzigd. Voortaan kunnen meer (para)medische beroepsbeoefenaars profiteren van een btw-vrijstelling. Maar enkel voor ingrepen of behandelingen met een therapeutisch doel. Maar wat verstaat men hier precies onder? En wat zijn de gevolgen voor jouw klanten? We vatten hier de belangrijkste aandachtspunten samen in 4 webinars.

1) Waarom is de BTW-wetgeving voor (para)medische beroepen gewijzigd?

Btw medische sector - vernieuwingen | Securex - YouTube

 

2) Wanneer heeft de (para)medische verzorging een therapeutisch doel?

Btw medische sector - therapeutisch doel | Securex - YouTube

 

3) Wat zijn de gevolgen wanneer je als klant als medische beroepsbeoefenaar aan BTW onderworpen bent?

Btw medische sector – gevolgen beroepsbeoefenaar| Securex - YouTube

4) Therapeutisch doel of niet? Enkele voorbeelden.

Btw medische sector – voorbeelden | Securex - YouTube