Webinar melding agressieve constructies: één jaar van kracht!

13 juni 2019
Webinar

Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die fiscale intermediairs verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. Deze richtlijn dient uiterlijk tegen 31 december 2019 te worden omgezet in Belgische regelgeving, die op haar beurt uiterlijk op 1 juli 2020 in werking moet zijn getreden

Onder deze meldplicht voor agressieve belastingplanningen vallen onder meer accountants, belastingconsulenten en advocaten die hun cliënten assisteren bij complexe grensoverschrijdende financiële schema’s of onderdelen ervan, en waarvan wordt aangenomen dat ze tot belastingontwijking aanleiding kunnen geven. De verzamelde fiscale informatie zal België driemaandelijks uploaden in een gecentraliseerde database. Zo wordt fiscaal relevante informatie automatisch internationaal uitgewisseld. De betrokken landen kunnen dan sneller, makkelijker en met meer kennis van zaken structuren en optimalisaties tegen het licht houden.

Tijdens dit webinar zal u op bondige wijze een eerste beeld geschetst worden van de basisprincipes die in de richtlijn worden voorzien, alsook van de grote vraagtekens en kritieken die op eerste zicht geformuleerd kunnen worden ten aanzien van deze rapporteringplicht.