Het nieuwe erfrecht

26 juni 2018
4 Wings | Westerlo

Nog slechts 100 dagen om over uw nalatenschap na te denken!

Inhoud

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De hervormingen binnen het erfrecht zijn vandaag hét gespreksonderwerp binnen de wereld van successie- en vermogensplanning.
Dat hoeft niet te verwonderen: Het huidige erfrecht is na meer dan 200 jaar toe aan een grondige modernisering. Daarbij zal de burger meer vrijheid krijgen om zijn erfenis te regelen en wordt tegemoet gekomen aan de verschillende samenlevingsvormen die eigen zijn aan onze huidige maatschappij.

Het nieuwe erfrecht zal heel wat nieuwe mogelijkheden bieden. Zo wordt de erfrechtelijke reserve van de kinderen en de ouders teruggedrongen, waardoor men vrij kan beschikken over een groter deel van zijn vermogen. Daarnaast wordt het eenvoudiger om de kinderen gelijkwaardig te behandelen bij het doen van schenkingen. Bovendien zullen ouders samen met hun kinderen overeenkomsten kunnen sluiten over hun erfenis, waarbij wordt afgesproken wie wat krijgt.

Toch is ook waakzaamheid geboden. De nieuwe erfregels worden toegepast op alle overlijdens vanaf 1 september, met inbegrip van alle schenkingen van vóór die datum. Wie al een successieplanning had uitgewerkt (met inbegrip van reeds gestelde schenkingen), riskeert dat de gevolgen van deze planning anders zullen zijn na 1 september. Om ongewenste gevolgen te voorkomen, is het aangewezen om successieplanningen te controleren en eventueel bij te stellen vóór 1 september 2018.

Vanaf 1 september 2018 zal het nieuwe erfrecht dus heel wat mogelijkheden bieden voor wie aan successieplanning wil doen. Wie dat al gedaan had, heeft tot 1 september de tijd om zich ervan te verzekeren dat zijn planning ongewijzigd zal blijven.

Sprekers

Jan Tuerlinckx | Advocaat-vennoot Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Jan Tuerlinckx is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1994) en specialiseerde zowel in het fiscaal recht (EHSAL-FHS, 1995) als in het vennootschapsrecht (KUB, 1998).

Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en financieelrechtelijke aangelegenheden. Hij heeft ruime ervaring in een breed gamma van litiges en begeleidt jaarlijks enkele spraakmakende transacties.
Jan Tuerlinckx is tevens bestuurder en voorzitter van de studiecommissie van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren, afgekort BAB. Op internationaal vlak is hij lid van verschillende advocaten- en fiscale organisaties en onderhoudt hij nauwe contacten met advocatenkantoren met eenzelfde profiel in de omringende landen.

Hij publiceert in diverse tijdschriften en dagbladen en is een vaak gevraagde spreker voor voordrachten.

Dimitri Van Becelaere | Advocaat Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Dimitri Van Becelaere behaalde een Master in de Rechten (KU Leuven, onderscheiding) en een Bachelor in de Taal- en Letterkunde (KU Leuven, onderscheiding).

Sinds 2017 is hij ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.
Bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten houdt Dimitri zich voornamelijk bezig met vermogens- en successieplanning.

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Uw gegevens
Inschrijving