Wij zijn niet de enige fiscale dienstverstrekkers.

U staat uw cliënten dagdagelijks bij in hun fiscale en andere verplichtingen.  U adviseert en optimaliseert voor hen op fiscaal- en vennootschapsrechtelijk vlak.

Wij komen tussen in de confrontatie met de fiscale administratie.  Dit maakt dat wij bijzondere aandacht hebben voor de fiscale procedure en de interpretatie ervan door de rechtspraak.  Wij kijken hierbij vanuit een specifieke oogpunt naar de fiscaliteit, die complementair en ondersteunend is ten aanzien van uw dienstverlening.

Wij bieden meerwaarde voor uw dienstverlening aan uw cliënt door samen te werken. Voor accountants, belastingconsulenten en boekhouders bieden wij onder meer volgende diensten aan:

  1. Wij ondersteunen u op het vlak van het formele belastingrecht. Wat mogen belastingambtenaren tijdens de controle en de daaropvolgende administratieve procedure? Wij gidsen u door dit kluwen en veelheid aan bevoegdheden in de verschillende materies en wijzen u op de verschillende middelen van verweer;
  2. Wij beoordelen of schrijven uw bezwaarschriften en antwoorden aan de belastingadministratie;
  3. Wij leveren risico-analyses en second opinions af. Wij toetsen fiscale adviezen en structuren, rekening houdend met onze ervaring en tendensen in de fiscale rechtspraak;
  4. Wij helpen u bij de implementatie van de preventieve witwaswetgeving in uw organisatie. Wij verzorgen in house trainingen voor u en uw medewerkers.

Professionals worden ook steeds vaker zelf het voorwerp van een onderzoek of aansprakelijkheidsvordering. Wij zijn in de eerste plaats uw partner inzake preventie. Als uw belangen daadwerkelijk ter discussie worden gesteld, staan wij u bij en behartigen wij uw verdediging.