[Fiscaal contentieux]

Bijstand bij belastingcontroles: wat mag de administratie en wat niet? Hoe realistisch is de aanspraak van de belastingadministratie?

Betwistingen met de belastingadministratie : duidelijk en kordaat argumenteren om naar een onderhandelde oplossing te werken.

Betwistingen voor de rechtbank : argumenten aanbrengen die een verschil kunnen maken, realistische inschatting van kansen, rekening houdend met de bedrijfseconomische achtergrond.

Lees hier meer over. 

[Adviesbegeleiding/ Risico-inschatting]

Inzake fiscale advisering wordt risico-inschatting steeds belangrijker. Niet alleen moet een structuur worden uitgedacht, er moet ook worden nagegaan of deze de toetsing de fiscale administratie of zelfs de rechtbank kan doorstaan.

De belastingadministratie is vaak even creatief als de belastingplichtige zelf als het op het bestrijden van structuren en optimalisaties aankomt. Naast de eigenlijke anti-misbruikbepalingen wordt ook wetgeving die al decennia lang bestaat -in een vernieuwde interpretatie- als anti-misbruikbepaling aangewend. De administratieve standpunten en fiscale rechtspraak worden voor u op de voet gevolgd.

[Regularisaties]

Reeds van bij de voorbereiding van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 zijn onze advocaten actief bezig met het begeleiden van alle mogelijke fiscale regularisaties. Tuerlinckx Advocaten adviseert u over de haalbaarheid ervan en overloopt samen met u de procedure.

Lees hier meer over. 

[Rulings]

Alles begint met een risico-analyse om na te gaan waarover prioritair rechtszekerheid moet worden bekomen.  Als er essentiële onzekerheden zijn, dan kunnen die middels een voorafgaande ruling vaak worden opgevangen.