Het internationale wordt steeds belangrijker, ook daarvoor staan wij voor u klaar.

Dat het handels- en financieel verkeer verregaand geïnternationaliseerd is, is uiteraard niet nieuw.  Fiscaliteit evolueert naar toenemende transparantie, op nationaal vlak maar zeker ook op internationaal vlak.  Mechanismes voor internationale gegevensuitwisseling worden verder uitgewerkt, versterkt en verder versoepeld.  Internationaal wordt daaraan prioriteit gegeven.

Fiscale betwistingen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks dan ook steeds meer een internationaal karakter. Of nog, problemen en fiscale vragen stellen zich vaker op soortgelijke wijze in verschillende jurisdicties.

Wij onderhouden nauwe banden met buitenlandse advocatenkantoren gespecialiseerd in de belangenverdediging van de belastingplichtige.  Zo kunnen wij u ook in aangelegenheden met aspecten in het buitenland verdedigen of adviseren.  Deze contacten bieden ons tevens op nationaal vlak vaak perspectief en laat ons toe te anticiperen.  Wij zijn voorbereid op nieuwe bewegingen en halen meerwaarde uit een onverwachte hoek.